Folija za štampu – Specifikacija

Folija za štampu – Specifikacija

MACtac JT 8500 WG - PT, PG, RT, RG (829 serija)

Monomerni beli sjajni samolepljivi mediji za štampu.
JT 8500 WG – PT: Trajni prozirni lepak
JT 8500 WG – PG: Trajni sivi lepak
JT 8500 WG – RT: Uklonivi prozirni lepak
JT 8500 WG – RG: Uklonivi sivi lepak

MACtac JT 8500 WM - PT, PG, RT, RG (829 serija)

Monomerni beli mat samolepljivi mediji za štampu.
JT 8500 WM – PT: Trajni prozirni lepak
JT 8500 WM – PG: Trajni sivi lepak
JT 8500 WM – RT: Uklonivi prozirni lepak
JT 8500 WM – RG: Uklonivi sivi lepak

Tehničke karakteristike JT 8500 WG/WM

Folija

Debljina

Lepak

Podloga

Površina

Širina

Dužina

Temperatura

Monomerni beli, sjajni/mat, pokrivni film

95µm

Akrilna emulzija

Kraft papir, 120 g/m2

Ravna, glatka

105/137/160cm

50m

≥10˚C

Fizičke karakteristike JT 8500 WG/WM

Osobine

Metrička jedinica

Metod testiranja

Debljina

Skupljanje

Brzo lepljenje na staklo:
JT 8500 PT:
JT 8500 PG:
JT 8500 RT:
JT 8500 RG:

Skidanje sa stakla:
JT 8500 PT:
JT 8500 PG:
JT 8500 RT:
JT 8500 RG:

Temperatura

Temperatura za primenu

Požarni sertifikat

95 µm 

max 1mm

N/25mm
12
11
4
4

N/25mm
14 / 13
14
4
3

-20˚C ~ 70˚C

min 10˚C

B-s1, d0 

Micrometer

FTM14, 48h/70°C

FTМ9: 23°C
FTМ9: 23°C
FTМ9: 23°C
FTМ9: 23°C
FTМ9: 23°C

24 h nakon lepljenja
FTМ1: 23°C
FTМ1: 23°C
FTМ1: 23°C
FTМ1: 23°C

24h nakon lepljenja

10˚C do 25˚C, na čistu podlogu

EN13501-1 


Vek trajanja

Za optimalnu zaštitu i trajnost laminirati sa serijom LF 8500

Neprocesovan

Štampan & laminiran

3 godine

2 godine

ISO 4892-2.

ISO 4892-2. 

MACtac LF 8500 serija

Monomerni, samolepljivi mediji za laminaciju i štampu.
LF 8500 CG RT: Providna sjajna PVC folija, lako ukloniva
LF 8500 CM PT: Providna mat PVC folija

Tehničke karakteristike LF 8500 CG/CM

Folija

Debljina

Lepak

Podloga

Površina

Širina

Dužina

Temperatura

Monomerni, sjajni/mat, providni, samolepljivi PVC

95µm/70µm

Akrilna emulzija permanentna transparentna

Kraft papir, 90 g/m2

Ravna, glatka

105/137/160cm

50m

≥10˚C

Fizičke karakteristike LF 8500 CG/CM

Osobine

Metrička jedinica

Metod testiranja

Debljina

Skupljanje

Brzo lepljenje na staklo:

Skidanje sa stakla:

Temperatura

Temperatura za primenu

Požarni sertifikat

70 µm (±10%)

< 0,7mm

12 N/25mm

15 N/25mm

-30˚C ~ 60˚C

+ 10˚C

B-s1, d0 

Micrometer

FTM14, 48h/70°C

FTM9

FTM1, 24 h nakon lepljenja

24h nakon lepljenja

15˚C do 25˚C, na čistu podlogu

EN13501-1 


Vek trajanja

Neprocesovan

Štampan & laminiran

3 godine

2 godine

ISO 4892-2.

ISO 4892-2. 

LG 2810 G/M 

Monomerni beli sjaj/mat samolepljivi medij za štampu, sivi lepak. Praktično rešenje za lagana komercijalna područja sa jakom otpornošću na ogrebotine i zagađivače. Dostupne rolne od 1,05/1,37/1,52m.

Tehničke karakteristike LG 2810 G/M

Folija

Debljina

Lepak

Podloga

Površina

Temperatura

Monomerni beli, sjajni/mat, pokrivni film

100µm

Permanentni sivi lepak

Dvostrano polietilenom zaštićeni papir

Ravna, glatka

≥10˚C

Fizičke karakteristike LG 2810 G/M

Osobine

Metrička jedinica

Metod testiranja

Debljina uklj. lepak

Zatezna čvrstoća

Izduženje

Prianjanje

Temperatura

Temperatura za primenu

Skupljanje

Požarni sertifikat

125µm ± 10% 

≥1.8kg/cm

≥100%

≥1.200g/25mm

-20˚C ~ 60˚C

≥10˚C

maks 0.5mm

Class B. 

Micrometer

ASTM 882

ASTM 882

nakon 24h, 180, PSTC-1

nakon 24h, ASTM D 2457

18˚C do 25˚C, na čistu podlogu

100℃ rerna, 2h , prosek

BS EN 13501-1:2007


Vek trajanja

Za optimalnu zaštitu i trajnost laminirati sa serijom LP 2812

Apliciran vertikalno
Pod uglom
Horizontalno

±10°
10-60°
60-90°

100% = 2god
60% = 1.2god
30% = 0.6god

LP 2812 G

PVC providni samolepljivi film visokog sjaja koji služi samo za laminaciju tj. za zaštitu digitalno odštampane slike. Pruža zaštitu od oštećenja od UV zračenja, ogrebotina i abrazije. Štaviše, nudi poboljšane boje i trajnost.

LP 2812 M

PVC providni samolepljivi mat film koji se može štampati a koji takođe služi i za zaštitu digitalno odštampane slike. Takođe pruža zaštitu od oštećenja od UV zračenja, ogrebotina i abrazije. 

Tehničke karakteristike LP 2812 G/M

Folija

Debljina

Lepak

Podloga

Površina

Temperatura

Monomerni prozirni sjajni/mat film

70µm

Prozirni, osetljiv na pritisak na bazi akrila

Dvostrano polietilenom zaštićeni papir

Ravna, glatka

≥10˚C

Fizičke karakteristike LP 2812 G/M

Osobine

Metrička jedinica

Metod testiranja

Debljina uklj. lepak

Zatezna čvrstoća

Izduženje

Prianjanje

Temperatura

Temperatura za primenu

Skupljanje

Požarni sertifikat

95µm ± 10% 

≥1.8kg/cm

≥100%

≥1.200g/25mm

-20˚C ~ 60˚C

≥10˚C

maks 0.5mm

Class B. 

Micrometer

ASTM 882

ASTM 882

nakon 24h, 180, PSTC-1

nakon 24h, ASTM D 2457

18˚C do 25˚C, na čistu podlogu

100℃ rerna, 2h , prosek

BS EN 13501-1:2007


Vek trajanja

Apliciran vertikalno
Pod uglom
Horizontalno

±10°
10-60°
60-90°

100% = 2god
60% = 1.2god
30% = 0.6god

ST Media ST-034G/M

Monomerni beli sjaj/mat, samolepljivi PVC medij za štampu, prozirni lepak. Budžetno rešenje za štampu za lagana komercijalna područja. Dostupne rolne od 1,05/1,37/1,52m.

Tehničke karakteristike ST 034 G/M

Folija

Debljina

Lepak

Podloga

Površina

Temperatura

Monomerni beli, sjajni/mat, pokrivni film

80µm

Permanentni prozirni lepak

Jednostrano polietilenom zaštićeni papir, 120g/m²

Ravna, glatka

≥10˚C

Fizičke karakteristike ST 034 G/M

Osobine

Metrička jedinica

Metod testiranja

Debljina

Prianjanje 1:

Prianjanje 2:

Temperatura

Temperatura za primenu

80µm

9∼12 N/25mm

12∼15 N/25mm

-20˚C ~ 60˚C

≥10˚C

Micrometer

nakon 20min

nakon 24h

nakon 24h

18˚C do 25˚C, na čistu podlogu


Vek trajanja

3 godine