Reflektujuća folija – Specifikacija

Reflektujuća folija – Specifikacija

3M Diamond Grade 4000

Serija reflektujućih folija za obeležavanje autoputeva

4090 – Bela
4091 – Žuta
4092 – Crvena
4095 – Plava
4097 – Zelena
4099 – Braon
4081 – Fluorescentna žuta
4083 – Fluorescentna zelena
4084 – Fluorescentna narandžasta

Tehničke karakteristike DG3 4000

Folija

Koeficijent reflekcije

Tip lepka

Dužine

Širine

Upotreba

Vek trajanja

Aplikacija

Metod štampe

Temperatura pri radu

Otpornost na temp.

Otpornost na:

Po standardu

Reflektivna mikroprizmatična puna kocka

Rejting >50 / ASTM D523 glossmeter 60°

Osetljiv na pritisak, bez rastvarača

45.72 m, 91.44 m

102, 122, 15, 23, 31, 33, 46, 51, 61, 76, 92 cm

Regulisani rigidni saobraćajni znakovi

do 12 godina, pogledati tehnički list

Aluminijum, plastika, šperploča, polietilen

Digitalna, sitoštampa 3M bojom 880N

na čistu podlogu, 18˚C do 28˚C, 30 – 60%

Na aluminijumu od -50˚ do +80˚C

većinu ulja, masti, goriva, solventa, kiseline, soli i alkale

III klasa SRPS EN 12899 RA3, svi ETA klase III, ASTM D4956 tip IX, tip XI, CWZ

Minimalni koeficijent retrorefleksije RA (cd/lux/m2) 3M DG3 4000

Ulazni ugao

Ugao posmatranja

Boja

-5°

15°

40°

0.20°

Bela

Žuta

Crvena

Interstate zelena

Plava

Fluorescentna žuta

Fluorescentna žuto-zelena

Fluorescentna narandžasta

570

425

114

57

26

340

460

170

360

275

110

36

15

250

300

100

100

75

20

10

1.5

60

80

30

0.50°

Bela

Žuta

Crvena

Interstate zelena

Plava

Fluorescentna žuta

Fluorescentna žuto-zelena

Fluorescentna narandžasta

400

300

80

40

18

240

320

120

240

188

57

27

12

160

190

84

50

37

10

5

1.5

30

40

15

Bela

Žuta

Crvena

Interstate zelena

Plava

Fluorescentna žuta

Fluorescentna žuto-zelena

Fluorescentna narandžasta

120

90

24

12

5.4

72

96

36

80

60

15

8

4

4.3

60

24

25

19

5

3

0.8

15

20

7

3M High Intensity Grade 3900

Serija reflektujućih folija za obeležavanje autoputeva

3930 – Bela
3931 – Žuta
3932 – Crvena
3934 – Narandžasta
3935 – Plava
3937 – Zelena
3939 – Braon

Tehničke karakteristike 3M HIG 3900

Folija

Koeficijent reflekcije

Tip lepka

Dužine

Širine

Upotreba

Vek trajanja

Aplikacija

Metod štampe

Temperatura pri radu

Otpornost na temp.

Otpornost na:

Po standardu

Reflektivna mikroprizmatična, 4D prizma

u tabeli ispod i u tehničkom listu

Osetljiv na pritisak, bez rastvarača

45.72 m, 91.44 m

102, 122, 15, 23, 31, 33, 46, 51, 61, 76, 92cm

Regulisani rigidni saobraćajni znakovi

10 godina, pogledati tehnički list

Aluminijum, šperploča

Digitalna, sitoštampa 3M bojom 880N

na čistu podlogu, 18˚C do 28˚C, 30 – 60%

Na aluminijumu od -50˚ do +80˚C

većinu ulja, masti, goriva, solventa, kiseline, soli i alkale

II klasa EN 12899 RA2, ASTM D4956 tip III, tip IV, ETA R2

Minimalni koeficijent retrorefleksije RA (cd/lux/m2) 3M HIG 3900

Ugao posmatranja

Ulazni ugao

Boja

0,2°

0,5°

-4°

Bela

Žuta

Crvena

Narandžasta

Plava

Zelena

Braon

560

420

84

210

30

56

18

200

150

30

75

13

21

7.5

-30°

Bela

Žuta

Crvena

Narandžasta

Plava

Zelena

Braon

280

210

42

105

14

28

8.5

100

75

15

37

6

10

3.5

3M High Intensity Grade 3400

Serija reflektujućih folija za obeležavanje parkinga

3430 – Bela
3431 – Žuta
3432 – Crvena
3435 – Plava
3437 – Zelena
3439 – Braon

Tehničke karakteristike 3M EG 3400

Folija

Koeficijent reflekcije

Tip lepka

Dužine

Širine

Upotreba

Vek trajanja

Aplikacija

Metod štampe

Temperatura pri radu

Otpornost na temp.

Otpornost na:

Po standardu

Reflektivna mikroprizmatična

u tabeli ispod i u tehničkom listu

Osetljiv na pritisak

228.6 m, 45.72 m, 91.44 m

102, 122, 15, 23, 31, 33, 46, 51, 61, 76, 92cm

Regulisani rigidni saobraćajni znakovi

5-7 godina, pogledati tehnički list

Aluminijum

Digitalna, sitoštampa 3M bojom 990

na čistu podlogu, 18˚C do 28˚C, 30 – 60%

Na aluminijumu od -50˚ do +80˚C

većinu ulja, masti, goriva, solventa, kiseline, soli i alkale

I klasa EN 12899 RA1, ETA RA1, ASTM D4956 tip I, AS/NZS 1906.1 klasa 2

Minimalni koeficijent retrorefleksije RA (cd/lux/m2) 3M EG 3400

Ugao posmatranja

Ulazni ugao

Boja

0,2°

0,5°

-4°

Bela

Žuta

Crvena

Zelena

Plava

Braon

70

50

14.5

9

4

2

30

25

7.5

4.5

2

1

-30°

Bela

Žuta

Crvena

Zelena

Plava

Braon

30

22

6

3.5

1.7

1

15

13

3

2.2

0.8

0.5

3M High Intensity Grade 3200

Serija reflektujućih folija za privremeno obeležavanje putnih saobraćajnih znakova

3290 – Bela
3271 – Žuta
3272 – Crvena
3275 – Plava
3277 – Zelena
3279 – Braon

Tehničke karakteristike 3M EG 3200

Folija

Koeficijent reflekcije

Tip lepka

Dužine

Širine

Upotreba

Vek trajanja

Aplikacija

Metod štampe

Temperatura pri radu

Otpornost na temp.

Otpornost na:

Po standardu

Reflektivna, fleksibilna, staklena sočiva

u tabeli ispod i u tehničkom listu

Osetljiv na pritisak, bez rastvarača

45.72 m, 91.44 m

102, 122, 15, 23, 31, 33, 46, 51, 61, 76, 92cm

Neregulisani i komercijalni, saobr. znakovi

5-7, 7 godina, pogledati tehnički list

Aluminijum, šperploča

Digitalna, sitoštampa 3M bojom 990

na čistu podlogu, 18˚C do 28˚C, 30 – 60%

Na aluminijumu od -50˚ do +80˚C

većinu ulja, masti, goriva, solventa, kiseline, soli i alkale

I klasa EN 12899 RA1, ETA RA1, ASTM D4956 tip I, AS/NZS 1906.1 klasa 2

Minimalni koeficijent retrorefleksije RA (cd/lux/m2) 3M EG 3200

Ugao posmatranja

Ulazni ugao

Boja

0,2°

0,5°

-4°

Bela

Žuta

Crvena

Zelena

Plava

Braon

70

50

14.5

9

4

1

30

25

7.5

4.5

2

0.3

-30°

Bela

Žuta

Crvena

Zelena

Plava

Braon

30

22

6

3.5

1.7

0.3

15

13

3

2.2

0.8

0.2

3M™ Diamond Grade™ 983

Serija reflektujućih traka za jasno obeležavanje vozila

983-10 Bela
983-71 Žuta
983-72 Crvena
983-21 Fluorescentna žuta
983-23 Fluorescentna žuto-zelena

Tehničke karakteristike DG 983

Folija

Koeficijent reflekcije

Tip lepka

Dužine

Širine

Upotreba

Vek trajanja

Aplikacija

Temperatura pri radu

Otpornost na temp.

Otpornost na hemik.

Po standardu

Reflektivna mikroprizmatična sočiva

Rejting 100 / ASTM D523 glossmeter 85°

Osetljiv na pritisak, bez rastvarača

100, 50, 45.72, 22.86, 0.61, 0,31m

122, 91, 15, 10, 7.6, 5.08, 5, 4.5, 3.8, 2.5 cm

Hitna, šinska, drumska vozila, prikolice i dr.

5 godina, pogledati tehnički list

Obojeni ili neobojeni metal bez zakovica

min. 10˚C na čistu podlogu 

od -34˚ do +94˚C

ulja, masti, goriva, solvent, kiseline, soli, alkale

DOT C2, ECE 104, YT ASTM E1164, ASTM D4956, ASTM D523, SAE J1967, ASTM B117

Minimalni koeficijent retrorefleksije RA (cd/lux/m2) 3M DG 983

Ugao posmatranja

Ulazni ugao

Boja

0,2°

0,5°

-4°

Bela

Crvena

Žuta

Fluorescentna žuta

Fluo. žuto-zelena

800

160

645

400

700

460

95

360

150

385

30°

Bela

Crvena

Žuta

Fluorescentna žuta

Fluo. žuto-zelena

430

110

420

220

430

215

40

180

75

180

45°

Bela

Crvena

Žuta

Fluorescentna žuta

Fluo. žuto-zelena

175

45

235

120

160

55

15

65

40

30

3M ™ Luminous Film VP 1587

Punjivi film „sjaj u mraku“
VP 1587-30 klasa A
VP 1587-50 klasa B
Koristi se za sigurnosne znake kao što je izlaz u slučaju nužde na brodovima, zgradama, trajektima, železnicama.
Može se štampati sito štampom kako bi se pojavili znaci „sjaj u mraku“ i druge oznake.
Odlična otpornost na hemikalije i mrlje.
Lako se čisti sa 3M ™ sredstvom za čišćenje.

Tehničke karakteristike 3M VP 1587

Folija

Debljina uključ. lepak

Tip lepka

Osvetljenje DIN 67510

Dužina

Širina

Skupljanje

Upotreba

Vek trajanja

Metod štampe

Temperatura pri radu

Otpornost na temp.

Otpornost

Aplikacija na površine

Aplikacija na podloge

Fotoluminiscentni film, sjajni, žuto-zeleni

0.2 – 0.22 mm

Trajni, osetljiv na pritisak, 

Premašuje zahteve osvetljenosti (tabela)

25 m

1219 mm

< 0.8 mm

Sigurnosni znaci za izlaz u slučaju nužde

10 godina garancije na unutrašnju upotrebu

Sitoštampa 3M bojama serije 1900

10˚C do 38˚C

-34˚ do +90˚C

Odlična otpornost na hemikalije i mrlje

Ravne, blago zakrivljene površine

Staklo, metal, akril, polikarbonati, fiberglas, obojene površine

Karakteristike osvetljenosti 3M VP 1587

DIN 67510

proteklo vreme
(min)

specifikacija osvetljenosti
(mcd/m²)

tipična osvetljenost
(mcd/m²)

VP 1587-30

10

60

20

2.8

30

6

VP 1587-50

10

60

20

2.8

50

8