Sublimacioni štampači 1,3/1,6m – II Specifikacija

Sublimacioni štampači 1,3/1,6m – II Specifikacija

Mimaki sublimacioni štampač na 1.6m

Tip mašine

TS100-1600

Glava za štampu

Rezolucija štampe

Brzina štampe

2 glave za štampu

900dpi

do 70m²/h

Maks. širina štampe

Maks. širina medija

1.610mm

1.620mm

Tip boje
Naziv (nijanse)

Sublimaciona boja
Sb610 (Bl, M, Y, K)

Pakovanja boje

Sb610 1000ml

Dimenzije ŠxDxV

2,775 x 700 x 1,475 mm

Težina

166kg

Epson Sure Color sublimacioni štampači na 1.6m

Tip mašine

SC-F9400

SC-F9400H

Glava za štampu

Rezolucija štampe

Brzina štampe

2 glave za štampu

maks. 720 x 1.440dpi

do 108.6m²/h

Maks. širina štampe

Maks. širina medija

1.620mm

1.626mm

Tip boje

Sublimaciona boja Ultra.Chrome.DS

Naziv (nijanse)

T46D (C, M, Y, K)

T46D (C, M, Y, K); T46G (FP, FY) 

Pakovanja boje

T46D 1.1L;    T46G 1L

Dimenzije ŠxDxV

2.620 x 934 x 1.332mm

Težina

290kg

Epson Sure Color HDK sublimacioni štampač

Tip mašine

SC-F7200

Glava za štampu

Rezolucija štampe

Brzina štampe

Jedna glava za štampu

maks. 720 x 1.440dpi

do 58.9m²/h

Maks. širina štampe

Maks. širina medija

1.620mm

1.626mm

Tip boje
Naziv (nijanse)

Sublimaciona boja Ultra.Chrome.DS
T741 (C, M, Y, K, HDK)

Pakovanja boje

T741 1000ml

Dimenzije ŠxDxV

2.620 x 1.013 x 1.311mm

Težina

166kg