Baumesh

Baumesh

Baumesh

za modularne konstrukcije

Štampa obrnuto vidljiva 90%

Odličan materijal za štampu banera na modularim konstrukcijama koje su izložene jakom vetru. Obično se postavljaju na gradilištima, zgradama, koncertima, pokraj puta i sl. Izdržljiv je i lagan za zastave. Materijal je izrađen od poliestera, pa je idealan za sublimacionu štampu. Potpuno štampani materijal je obrnuto vidljiv čak 90%.