3D RIP Softver

3D RIP Softver

Mimaki 3D Link Softver

Postavljanje i prenos podataka 3D štampe na štampač.

1. Učitavanje podataka dostupnih formata: STL, OBJ, VRML, PLY, 3MF
2. Rotacija, Zoom+/-, premeštanje i kopiranje podataka za raspored štampe.
3. Izaberite režim modeliranja i izdajte zadatak modeliranja sistemu za kontrolu štampe (Mimaki Printer Driver) ugrađenog u štampač.
* Dostupno – redosled modeliranja transparentnim mastilom.

Prva u Svetu!

Tehnologija poboljšavanja reprodukcije boja pomoću profila u boji

Upotreba profila u boji je prva metoda na svetu među 3D inkjet štampačima. Primenom profila za simulaciju boje koji je kreirao MPM3 (opcioni softver) u Adobe Photoshop, boja za štampu se proverava na PC monitoru i dovodi do najvernije boje koja će biti odštampana i time skraćuje vreme potrebno za pripremu.

3D Printer Driver

Softver za kontrolu štampe integrisan u 3D štampač

Korisna operativnost velikog panela štampača. Može se povezati do 20 štampača. Postavljanje i rad početnog modeliranja, provera zapisa o štampi, podešavanje provere mlaznice, čišćenje i dr.

Caldera RIP Softver

Caldera VisualRIP+

Softver za proizvodnju Dimense 3D tapeta velikog formata

Zahvaljujući mnoštvu sofisticiranih funkcija i intuitivnom GUI-u, VisualRIP + olakšava složene tokove rada na više uređaja za efikasniju štampu 3D tapeta velikog formata. Koristi snažni ICC mehanizam za kalibraciju boja i niz opcionalnih modula.