A-board

A-board

A-Board

display

Reklamni poster pano

A-Board

sendvič info tabla

  •   Dvostrani pano štampe A1 formata
  •   Aluminijumski okvir sa urkasnim uglovima
  •   Brzo i jednostavno savijanje i nošenje
  •   Snažno zatvoren okvir za poster koji se
      lako menja na profilu 32 mm
  •   Plakati zaštićeni PVC oblogom protiv odsjaja
  •   Više informacija >