Tekstil

Bihong DailyJet/ BH-I6

Hibridni štampač

Mimaki TxF150-75

DTF štampa

direktno na film

Epson F3000/F2200

DTG štampači

Mimaki TS300P-1800

Subli štampa 1,9m

Sublimacioni štampači

Subli štampa 1,6m

Epson F6400H

Subli štampa 1,1m

Mimaki TX300P-1800MkII novi hibridni štampač

Direktno na tekstil 1,9m