ICC Softver za profile

ICC Softver za profile

MPM3

Softver i uređaj za izradu ICC profila

Software Mimaki_Profil_Мaker
+
Spektrofotometar Eye_one_ili_Burberry

Za prave profesionalce, obuka i oprema za izradu ICC profila.

Mimaki Expand Color

Za izvrsnu reproduktivnost boja

Kalibracija

Održavajte konstantan kvalitet boja za štampu

Izjednačavanje

Podudaranje boja na istim modelima štampača

Nova funkcija emulacije

Nova funkcija emulacije za reprodukciju ekvivalentnih boja na različitim modelima štampača bez obzira na model ili marku štampača, set mastila, medij i rezoluciju.