RIP Softver – Sekač

RIP Softver – Sekač

Softver

GoProduce

Rrazvijen za lako i efikasno obavljanje poslova na Summa flatbed CNC sekačima F serije.

Materijal menadžer

Odaberete materijal koji želite da obradite, a sam menadžer materijala automatski bira tačan alat i njegova podešavanja da bi radio. Osnovno sortiranje vrši sam softver i ima mogućnost određivanja početka i kraja vektora, kao i redosled obrade. 

Sečenje poleđine sa prepoznavanjem ivica

Pomoću novog profila kamere i procesa prepoznavanja, mašina će odmah započeti postupak, bez potrebe da prvo iseče oznake. 

Barkod sistem

Summa F1612 ima automatizovani radni tok koji koristi Summa PostNET barkod sistem.

Pregled sečenja

Softver će automatski dati prikaz alata i dubine reza prema unetim parametrima.

Axis Control Software

Omogućava vam potpunu kontrolu nad radnim stolom. Uz isporučeni daljinski upravljač, operater se slobodno može kretati uz promenu osnovnih postavki.

PLM PackLib Software

PackLib je softver za upravljanje i rukovanje 2D, 3D i parametričnim pakovanjem i POS bibliotekama. Dizajniran za optimizaciju dizajna ambalaže.

VHF CNC Softver

Cenon CAD CAM

Univerzalni proizvodni softver za CNC glodalicu

Univerzalni CNC Softver

Lak je za upotrebu. Prethodno znanje nije potrebno.

Oblikujte vaše ideje

Svoj projekat možete kreirati bilo od svog omiljenog softvera za dizajn (AutoCAD, Illustrator, itd.) Ili direktno u Cenonu.

Dental CAM Softver

CAM softver za stomatološki, industrijski, marketinški sektor. Omogućava uvoz iz svih uobičajenih CAD programa.

Mimaki Fine Cut Software

Kompatibilan je sa Corel Draw i Illustrator.

Program za sečenje

Primena programa za sečenje folije u Illustratoru je vrlo jednostavna

Program za sečenje Mimaki Fine Cut Software integriše se u Illustrator ili Corel Draw kao plug in.

Funkcija polusečenja i prosecanja

Kater po konturi seče prethodno štampani materijal (A) tako što u tačno razmaknutim intervalima ostavlja tačku držanja isečenog oblika kako ne bi otpao tokom sečenja (B).