Translucentna folija

Translucentna folija

FOLIJA

translucentna

Prozirno

kada je osvetljeno

Neprozirno

kada nije osvetljeno

Ovi mekani filmovi su providni sa pozadinskim osvetljenjem za zaista živopisne boje. Iako neprozirni tokom dana, boje i dalje izgledaju dobro i živopisno.

U boji ili ne

Možete birati između 31 boje sa jednoličnom prozirnošću i 2 mogućnosti difuzije svetlosti (60% i 30%)

Štampajte na Mimaki seriji štampača:

Solvent - UV -Latex

Primena

✓  Osvetljena reklama 
(unutrašnja i spoljašnja)

✓  Pronalaženje puta

✓  Prodajno mesto

✓  Poslovna komunikacija