Transfer folija

Transfer folija

FOLIJA

transfer

Prenosna folija

Transfer ili prenosna folija je pogodna za prenos i lepljenje aplikacija na bilo koju podlogu, karoseriju, opremu, staklo, zid. Omogućava kontrolu boja i oblika isečenih katerom za precizno apliciranje.

prozirni film

Laka aplikacija

Prozirnost transfer folije vam omogućava da vidite boje i oblike slova tokom nanošenja i time veoma olakšava sam proces aplikacije.

transfer na karoseriju

transfer na zid

transfer na staklo

transfer na opremu