Zastave – Specifikacija

Zastave – Specifikacija

Zastava #1; #1K

Flag Fabric

Materijal za zastave, banere i dekoraciju, nezapaljiv.
Zastava #1 nekotirana
Zastava #1K kotirana – pripremljena za direktnu štampu

Tehničke karakteristike

Materijal

Težina

Tkanje

Širina

100% poliester, nezapaljiv

110g/m²

Koso tkanje

103cm, 124cm, 153cm

Zastava #3; #3K

Flag Fabric

Materijal za zastave i dekoraciju, nezapaljiv.
Zastava #3 – nekotirana
Zastava #3C – crvena, nekotirana
Zastava #3P – plava, nekotirana
Zastava #3Z – žuta, nekotirana
Zastava #3K kotirana – pripremljena za direktnu štampu

Tehničke karakteristike

Materijal

Težina

Tkanje

Širina

100% poliester, nezapaljiv

120g/m²

Koso tkanje

102cm, 203cm

Zastava #4; #4K

Flag Fabric

Materijal za zastave, banere i dekoraciju, nezapaljiv.
Zastava #4 nekotirana
Zastava #4K kotirana – pripremljena za direktnu štampu

Tehničke karakteristike

Materijal

Težina

Tkanje

Širina

100% poliester, nezapaljiv

110g/m²

Koso tkanje

103cm, 160cm

Zastava #203; #203K

Band Fabric

Materijal za zastave, dekoraciju na odeći i džepovima, nezapaljiv.
Zastava #203 nekotirana
Zastava #203K kotirana – pripremljena za direktnu štampu

Tehničke karakteristike

Materijal

Težina

Tkanje

Širina

100% poliester, nezapaljiv

60g/m²

Koso tkanje

103cm, 203cm

Zastava #8; #8K

Flag Mesh

Materijal za zastave,banere i dekoraciju
(garantovan sjaj na tamnoj površini), nezapaljiv.
Zastava #8 nekotirana
Zastava #8K kotirana – pripremljena za direktnu štampu

Tehničke karakteristike

Materijal

Težina

Tkanje

Širina

100% poliester, nezapaljiv

125g/m²

Koso tkanje

160cm