Zastave – Specifikacija

Zastave – Specifikacija

Zastava #1; #1K

Flag Fabric

Materijal za zastave, banere i dekoraciju, nezapaljiv.
Zastava #1 nekotirana
Zastava #1K kotirana – pripremljena za direktnu štampu

Tehničke karakteristike

Materijal

Težina

Tkanje

Širina

Dužina

100% poliester, nezapaljiv

110g/m²

Koso tkanje

105cm, 130cm, 160cm

100m

Zastava #4; #4K

Bright Flag Fabric

Materijal za zastave, banere i dekoraciju, nezapaljiv.
Zastava #4 nekotirana
Zastava #4K kotirana – pripremljena za direktnu štampu

Tehničke karakteristike

Materijal

Težina

Tkanje

Širina

Dužina

100% sjajni poliester, nezapaljiv

110g/m²

Koso tkanje

103cm, 160cm

100m

Zastava #8; #8K

Premium Satin Fabric

Materijal za zastave,banere i dekoraciju
(garantovan sjaj na tamnoj površini), nezapaljiv.
Zastava #8 nekotirana
Zastava #8K kotirana – pripremljena za direktnu štampu

Tehničke karakteristike

Materijal

Težina

Tkanje

Širina

Dužina

100% poliester, saten, nezapaljiv

200g/m²

Koso tkanje

103cm, 160cm

100m

Zastava #203; #203K

Bright Flag Fabric

Materijal za zastave, dekoraciju na odeći i džepovima, nezapaljiv.
Zastava #203 nekotirana
Zastava #203K kotirana – pripremljena za direktnu štampu

Tehničke karakteristike

Materijal

Težina

Tkanje

Širina

Dužina

100% poliester, sjajni, nezapaljiv

60g/m²

Koso tkanje

103cm, 160cm

100m

Zastava #208; #208K

Bright Flag Fabric

Materijal za zastave, dekoraciju na odeći i džepovima, nezapaljiv.
Zastava #208 nekotirana
Zastava #208K kotirana – pripremljena za direktnu štampu

Tehničke karakteristike

Materijal

Težina

Tkanje

Širina

Dužina

100% poliester, sjajni, nezapaljiv

90g/m²

Koso tkanje

103cm, 160cm

100m

Zastava #247; #247K

Flag Mesh Fabric

Materijal za zastave, banere i dekoraciju, nezapaljiv.
Zastava #247 nekotirana
Zastava #247K kotirana – pripremljena za direktnu štampu

Tehničke karakteristike

Materijal

Težina

Tkanje

Širina

Dužina

100% poliester, nezapaljiv

105g/m²

Koso tkanje

103/130/152/155cm

100m